سئو شدن کلمات زیر در گوگل (اعداد مقابل آن رتبه ی کلمات کلیدی در گوگل را نشان میدهد):

 1. کاشت مو در شیراز 14
 2. قیمت کاشت مو در شیراز 11
 3. هزینه کاشت مو در شیراز 11
 4. کلینیک کاشت مو در شیراز 13
 5. بهترین کلینیک کاشت مو در شیراز 15
 6. بهترین مرکز کاشت مو در شیراز 11
 7. دکتر کاشت مو در شیراز 14
 8. بهترین دکتر کاشت مو در شیراز 13
 9. کاشت مو شیراز 13
 10. عمل پلک در شیراز 13
 11. هزینه عمل پلک افتاده در شیراز 8
 12. فوق تخصص جراحی پلک در شیراز 17
 13. هزینه عمل افتادگی پلک در شیراز 10
 14. بهترین دکتر جراحی پلک در شیراز 15
 15. هزینه عمل پلک در شیراز 8
 16. کاشت ابرو در شیراز 18
 17. بهترین کلینیک کاشت ابرو در شیراز 11
 18. هزینه کاشت ابرو در شیراز 10
 19. کلینیک تخصصی کاشت ابرو در شیراز 18
 20. قیمت کاشت ابرو در شیراز 9
 21. مرکز کاشت مو در شیراز 13