————— شروع به کار —————

 1. شروع کار سئو و بهینه سازی سیستم مدیریت محتوا و قالب سایت
 2. پایه ریزی سئو و برنامه ریزی های اولیه
 3. بهینه سازی جداول بانک اطلاعاتی (Database)
 4. راه اندازی Cash سرویس
 5.  ایجاد نقشه سایت (Sitemap.xml) و راهنمای روبات های خزنده (Roboot.txt)
 6. پیدا کردن کلمات کلیدی دسته بندی خواسته شده توسط کارفرما(ما کلمات کلیدی داده شده را هر کدام به چندین عبارت پر سرچ و عامیانه تبدیل میکنیم.)
 7.  پایش مداوم سرور میزبان (Host) از بابت آپتایم سایت
 8. معرفی به موتورهای جستجو همانند گوگل، بینگ و… جهت Index مطالب سایت
 9. بهینه کردن صفحات اصلی و هدر و فوتر سایت
 10. ثبت در سایت های بررسی آمار سئو 
 11. نصب ابزارهای سئو بر روی سایت
 12. ویرایش و اصلاحیه سایت و رفع اشکالات آن با هماهنگی اقای فرشاد و خانم صادقی
 13. انجام موارد گفته شده ی کارفرما در طراحی و دیزاین
 14. برنامه ریزی جهت بهینه سازی محتوای سایت شامل کلمات کلیدی، توضیحات تصاویر، توضیحات متا، تگ های صفحات و لینک داخلی به مطالب مرتبط
 15. سئو شدن کلمات : ورق درز انقطاع در شیراز = صفحه اول لینک چهارم / خرید ورق درز انقطاع در شیراز =صفحه اول لینک2/ خرید عمده ورق درز انقطاع در شیراز =صفحه اول لینک4/ فروش عمده ورق درز انقطاع در شیراز = صفحه اول لینک 5 /فروش ورق درز انقطاع در شیراز = صفحه اول لینک 3/ نمایندگی فروش ورق درز انقطاع در شیراز= صفحه اول لینک 2/ نمایندگی ورق درز انقطاع در شیراز = صفحه اول لینک 2/ کارخانه ورق درز انقطاع در شیراز = صفحه اول لینک 2 / کارخانه تولید ورق درز انقطاع در شیراز = صفحه اول لینک اول / تولیدی ورق درز انقطاع در شیراز = صفحه اول لینک 2 / عمده فروشی ورق درز انقطاع در شیراز  = صفحه اول لینک چهارم / قیمت ورق درز انقطاع در شیراز = صفحه اول لینک آخر / قیمت عمده ورق درز انقطاع در شیراز = صفحه اول لینک ششم / 
 16. سئو شدن کلمات : فوم سقفی در شیراز = صفحه سوم / خرید فوم سقفی در شیراز = صفحه سوم / خرید عمده فوم سقفی در شیراز = صفحه دوم / فروش فوم سقفی در شیراز = صفحه دوم / فروش عمده فوم سقفی در شیراز = صفحه سوم / نمایندگی فوم سقفی در شیراز = صفحه سوم  / نمایندگی فروش فوم سقفی در شیراز = صفحه سوم/ کارخانه فوم سقفی در شیراز = صفحه چهارم / کارخانه تولید فوم سقفی در شیراز = صفحه پنجم / تولیدی فوم سقفی در شیراز = صفحه چهارم / عمده فروشی فوم سقفی در شیراز = صفحه چهارم /قیمت فوم سقفی در شیراز = صفحه سوم/ قیمت عمده فوم سقفی در شیراز = صفحه سوم/
 17. سئو شدن کلمات : فوم دیواری در شیراز = صفحه اول / خرید فوم دیواری در شیراز = صفحه دوم لینک دوم / خرید عمده فوم دیواری در شیراز = صفحه دوم لینک چهارم / فروش عمده فوم دیواری در شیراز = صفحه دوم/ فروش فوم دیواری در شیراز = صفحه سوم / نمایندگی فوم دیواری در شیراز = صفحه  دوم / نمایندگی فروش فوم دیواری در شیراز = صفحه سوم/ کارخانه فوم دیواری در شیراز = صفحه پنجم/ کارخانه تولید فوم دیواری در شیراز = صفحه پنجم / تولیدی فوم دیواری در شیراز = صفحه سوم  /  عمده فروشی فوم دیواری در شیراز = ——— /  قیمت فوم دیواری در شیراز = صفحه دوم لینک هفتم (بالای پدیده فوم)/ قیمت عمده فوم دیواری در شیراز = صفحه دوم لینک ششم/
 18. سئو کلمات : ورق یونولیت در شیراز = صفحه سوم / خرید ورق یونولیت در شیراز = صفحه سوم / خرید عمده ورق یونولیت در شیراز = صفحه دوم / فروش عمده ورق یونولیت در شیراز = —————- / فروش ورق یونولیت در شیراز = صفحه سوم / نمایندگی ورق یونولیت در شیراز = صفحه سوم / نمایندگی فروش ورق یونولیت در شیراز = صفحه سوم / کارخانه ورق یونولیت در شیراز = —————- /  کارخانه تولید ورق یونولیت در شیراز = صفحه سوم /  تولیدی ورق یونولیت در شیراز = صفحه دوم لینک هشتم / عمده فروشی ورق یونولیت در شیراز = ——————- / قیمت ورق یونولیت در شیراز = ——————–/ قیمت عمده ورق یونولیت در شیراز = —————–/
 19. سئو کلمات : فوم سقفی پلی استایرن = صفحه اول لینک هشتم / خرید فوم سقفی پلی استایرن در شیراز = صفحه اول لینک هفتم / خرید عمده فوم سقفی پلی استایرن در شیراز = صفحه اول لینک هفتم / فروش عمده فوم سقفی پلی استایرن = صفحه اول لینک ششم /  فروش فوم سقفی پلی استایرن = صفحه اول لینک ششم / نمایندگی فوم سقفی پلی استایرن = صفحه اول لینک هشتم/ نمایندگی فروش فوم سقفی پلی استایرن = صفحه اول لینک هشتم/ کارخانه فوم سقفی پلی استایرن در شیراز = صفحه اول لینک نهم / کارخانه تولید فوم سقفی پلی استایرن در شیراز = صفحه اول لینک دهم / تولیدی فوم سقفی پلی استایرن در شیراز = صفحه اول لینک هفتم / عمده فروشی فوم سقفی پلی استایرن در شیراز = صفحه اول لینک هشتم / قیمت فوم سقفی پلی استایرن در شیراز = صفحه دوم لینک دوم / قیمت عمده فوم سقفی پلی استایرن در شیراز = لینک پنجم

آپدیت کلمات کلیدی و رتبه بهتر گرفتن آنها در گوگل

 • ورق درز انقطاع در شیراز (لینک 1)
 • خرید ورق درز انقطاع در شیراز (لینک 1)
 • خرید عمده ورق درز انقطاع در شیراز (لینک 3)
 • فروش عمده ورق درز انقطاع در شیراز (لینک 3)
 • فروش ورق درز انقطاع در شیراز (لینک 2)
 • نمایندگی فروش ورق درز انقطاع در شیراز (لینک 1)
 • نمایندگی ورق درز انقطاع در شیراز (لینک 1)
 • کارخانه ورق درز انقطاع در شیراز (لینک 1)
 • کارخانه تولید ورق درز انقطاع در شیراز (لینک 1)
 • تولیدی ورق درز انقطاع در شیراز (لینک 1)
 • عمده فروشی ورق درز انقطاع در شیراز (لینک 1)
 • قیمت ورق درز انقطاع در شیراز (لینک 2)
 • قیمت عمده ورق درز انقطاع در شیراز (لینک 4)
 • فوم سقفی در شیراز (لینک 9)
 • خرید فوم سقفی در شیراز (لینک 12)
 • خرید عمده فوم سقفی در شیراز (لینک 16)
 • فروش فوم سقفی در شیراز (لینک 12)
 • فروش عمده فوم سقفی در شیراز (لینک 21)
 • نمایندگی فوم سقفی در شیراز (لینک 13)
 • نمایندگی فروش فوم سقفی در شیراز (لینک 10)
 • کارخانه فوم سقفی در شیراز (لینک 9)
 • کارخانه تولید فوم سقفی در شیراز (لینک 10)
 • تولیدی فوم سقفی در شیراز (لینک 10)
 • عمده فروشی فوم سقفی در شیراز (لینک 24)
 • قیمت فوم سقفی در شیراز (لینک 14)
 • قیمت عمده فوم سقفی در شیراز (لینک 15)
 • فوم دیواری در شیراز (لینک 1)
 • خرید فوم دیواری در شیراز (لینک 3)
 • خرید عمده فوم دیواری در شیراز (لینک 13)
 • فروش عمده فوم دیواری در شیراز (لینک 16)
 • فروش فوم دیواری در شیراز (لینک 6)
 • نمایندگی فوم دیواری در شیراز (لینک 9)
 • نمایندگی فروش فوم دیواری در شیراز (لینک 15)
 • کارخانه فوم دیواری در شیراز (لینک 7)
 • کارخانه تولید فوم دیواری در شیراز (لینک 11)
 • تولیدی فوم دیواری در شیراز (لینک 1)
 • عمده فروشی فوم دیواری در شیراز (لینک 24)
 • قیمت فوم دیواری در شیراز  (لینک 14)
 • قیمت عمده فوم دیواری در شیراز (لینک 14)
 • ورق یونولیت در شیراز (لینک 14)
 • خرید ورق یونولیت در شیراز (لینک 17)
 • خرید عمده ورق یونولیت در شیراز (لینک 14)
 • فروش عمده ورق یونولیت در شیراز (لینک 21)
 • فروش ورق یونولیت در شیراز (لینک 18)
 • نمایندگی ورق یونولیت در شیراز (لینک 21)
 • نمایندگی فروش ورق یونولیت در شیراز (لینک 16)
 • کارخانه ورق یونولیت در شیراز (لینک 14)
 • کارخانه تولید ورق یونولیت در شیراز (لینک 16)
 • تولیدی ورق یونولیت در شیراز (لینک 15)
 • عمده فروشی ورق یونولیت در شیراز (لینک 22)
 • قیمت ورق یونولیت در شیراز (لینک 17)
 • قیمت عمده ورق یونولیت در شیراز (لینک 14)
 • فوم سقفی پلی استایرن در شیراز (لینک 2)
 • خرید فوم سقفی پلی استایرن در شیراز (لینک 3)
 • خرید عمده فوم سقفی پلی استایرن در شیراز (لینک 3)
 • فروش عمده فوم سقفی پلی استایرن (لینک 29)
 • نمایندگی فوم سقفی پلی استایرن (لینک 18)
 • نمایندگی فروش فوم سقفی پلی استایرن (لینک 20)
 • کارخانه فوم سقفی پلی استایرن در شیراز (لینک 1)
 • کارخانه تولید فوم سقفی پلی استایرن در شیراز (لینک 6)
 • تولیدی فوم سقفی پلی استایرن در شیراز (لینک 1)
 • عمده فروشی فوم سقفی پلی استایرن در شیراز (لینک 5)
 • قیمت فوم سقفی پلی استایرن در شیراز (لینک 7)
 • قیمت عمده فوم سقفی پلی استایرن در شیراز (لینک 4)

کار کردن روی کلمات کلیدی زیر و رتبه گرفتن آنها در صفحات گوگل:

 • خرپا در شیراز (رتبه چهارم گوگل)
 • خرپای فلزی در شیراز (رتبه دوم گوگل)
 • خرپای میلگردی در شیراز (رتبه چهار گوگل)
 • خرید خرپای میلگردی در شیراز (رتبه سوم گوگل)
 • کارخانه خرپای میلگردی در شیراز (رتبه پنجم گوگل)
 • تولید کننده خرپای میلگردی در شیراز (رتبه پنجم گوگل)
 • شرکت خرپای میلگردی در شیراز (رتبه پنجم)
 • انواع خرپای میلگردی در شیراز (رتبه سوم)
 • فروش خرپای میلگردی در شیراز (رتبه سوم)
 • فروش عمده خرپای میلگردی در شیراز (رتبه 21)
 • خرید عمده خرپای میلگردی در شیراز (رتبه 14)
 • عمده فروشی خرپای فلزی در شیراز (رتبه 14)
 • کارخانه تولید خرپای فلزی در شیراز (رتبه دوم)
 • کارخانه تولید خرپای میلگردی در شیراز (رتبه چهار)
 • خرید خرپای فلزی در شیراز (رتبه دوم)
 • خرید عمده خرپای فلزی در شیراز (رتبه 8)
 • فروش عمده خرپای فلزی در شیراز (رتبه 14)
 • تولید کننده خرپای فلزی در شیراز (رتبه 3)
 • فروش خرپای فلزی در شیراز (رتبه دوم)
 • فروش خرپای میلگردی در شیراز (رتبه 3)
 • قیمت خرپای میلگردی در شیراز (رتبه اول)
 • قیمت خرپای فلزی در شیراز (رتبه اول)
 • قیمت خرپا در شیراز (رتبه 7)
 • خرید خرپا در شیراز (رتبه 5)
 • فروش خرپا در شیراز (رتبه 9)
 • فروش عمده خرپا در شیراز (صفحه چهارم)
 • خرید عمده خرپا در شیراز (رتبه 5)
 • عمده فروشی خرپا در شیراز (رتبه 6)
 • تولید کننده خرپا در شیراز (رتبه 8)
 • کارخانه تولید خرپا در شیراز (رتبه 7)
 • تولیدی خرپا در شیراز (رتبه 7)
 • کارخانه خرپا در شیراز (رتبه 6)
 • تیرچه بتنی در شیراز (رتبه 12)
 • تولید کننده تیرچه بتنی در شیراز (رتبه 12)
 • خرید تیرچه بتنی در شیراز (رتبه 9)
 • فروش تیرچه بتنی در شیراز (رتبه 9)
 • قیمت تیرچه بتنی در شیراز (رتبه 13)
 • قیمت عمده تیرچه بتنی در شیراز (صفحه 3)
 • عمده فروشی تیرچه بتنی در شیراز (صفحه 3)
 • کارخانه تیرچه بتنی در شیراز (لینک اول با بالا آمدن تمام اطلاعات تماس در بالای صفحه گوگل)
 • اجرای خرپا در شیراز (رتبه 2)
 • اجرای خرپای فلزی در شیراز (رتبه 1)
 • اجرای خرپای میلگردی در شیراز (رتبه 2)
 • اجرای تیرچه بتنی در شیراز (رتبه 3)

کار کردن روی کلمات کلیدی زیر و رتبه گرفتن و یا ارتقاء یافتن آنها در صفحات گوگل:

 • قیمت عمده فوم دیواری در شیراز (رتبه 2 و 5)
 • قیمت فوم دیواری در شیراز (رتبه 5 و 11)
 • فروش فوم دیواری در شیراز (رتبه 6)
 • خرید فوم دیواری در شیراز (رتبه 7 و 10)
 • فوم دیواری در شیراز (رتبه 2 و 8)
 • تولید کننده فوم دیواری شیراز (رتبه 6)
 • فروش عمده فوم دیواری شیراز (رتبه 3)
 • فوم سقفی در شیراز (رتبه 2 و 14)
 • خرید فوم سقفی در شیراز (رتبه 2 و 12)
 • قیمت فوم سقفی در شیراز (رتبه 4 و 11)
 • قیمت عمده فوم سقفی در شیراز (رتبه 4 و 8)
 • فروش عمده فوم سقفی در شیراز (رتبه 3 و 11)
 • کارخانه تولید فوم سقفی در شیراز (رتبه 3 و 14)
 • تولید کننده فوم سقفی شیراز (رتبه 4)
 • یونولیت در شیراز (رتبه 5)
 • خرید یونولیت در شیراز (رتبه 8)
 • قیمت یونولیت در شیراز (رتبه 4 و 13)
 • فروش یونولیت در شیراز (رتبه 9)
 • مرکز فروش یونولیت در شیراز (رتبه 10)
 • خرید عمده یونولیت در شیراز (رتبه 5)
 • فروش عمده یونولیت در شیراز (رتبه 7)
 • قیمت عمده یونولیت در شیراز (رتبه 5)
 • نمایندگی فروش یونولیت در شیراز (رتبه 11)
 • کارخانه تولید یونولیت در شیراز (رتبه 10)
 • یونولیت شیراز (رتبه 9)
 • تولیدی یونولیت در شیراز (رتبه 12 و 13)
 • تولید کننده یونولیت در شیراز (رتبه 11)
 • بلوک فوم سقفی در شیراز (رتبه 1 و 5 همراه با درج آدرس در سرچ گوگل)
 • خرید بلوک فوم سقفی در شیراز (رتبه 2 و 5)
 • قیمت بلوک فوم سقفی در شیراز (رتبه 2 و 5)
 • تولید کننده بلوک فوم سقفی در شیراز (رتبه 3 و 8)
 • کارخانه تولید بلوک فوم سقفی در شیراز (رتبه 3 و 11)
 • خرید عمده بلوک فوم سقفی در شیراز (رتبه 2 و 6)
 • فروش عمده بلوک فوم سقفی در شیراز (رتبه 2 و 7)
 • قیمت عمده بلوک فوم سقفی در شیراز (رتبه 3 و 5)

کار کردن روی کلمات کلیدی زیر و رتبه گرفتن و یا ارتقاء یافتن آنها در صفحات گوگل:

 • فروش عمده فوم سقفی پلی استایرن (ارتقا به 9)
 • عمده فروشی فوم سقفی در شیراز (ارتقا به رتبه 3)
 • فروش عمده خرپا در شیراز (ارتقا به رتبه 2)
 • تولید کننده تیرچه بتنی در شیراز  (ارتقا به رتبه 10)
 • فروش عمده فوم دیواری در شیراز (ارتقا به رتبه 2 و 5)
 • نمایندگی فروش فوم دیواری در شیراز (ارتقا به رتبه 7)
 • نمایندگی فوم دیواری در شیراز (ارتقا به رتبه 1 با درج تمامی اطلاعات تماس در قسمت بالای گوگل)
 • نمایندگی فروش فوم دیواری در شیراز (ارتقا به رتبه 7)
 • فروش عمده فوم دیواری در شیراز (ارتقا به رتبه 2)
 • قیمت فوم دیواری در شیراز (ارتقا به رتبه 5)
 • قیمت عمده فوم دیواری در شیراز (ارتقا به رتبه 2 و 4)
 • ورق یونولیت در شیراز (رتبه 5)
 • خرید ورق یونولیت در شیراز (ارتقا به رتبه 3)
 • خرید عمده ورق یونولیت در شیراز (ارتقا به رتبه 3)
 • فروش عمده ورق یونولیت در شیراز (ارتقا به رتبه 4)
 • فروش ورق یونولیت در شیراز (ارتقا به رتبه 6)
 • نمایندگی ورق یونولیت در شیراز (ارتقا به رتبه 7)
 • نمایندگی فروش ورق یونولیت در شیراز (ارتقا به رتبه 7)
 • کارخانه ورق یونولیت در شیراز (ارتقا به رتبه 6)
 • کارخانه تولید ورق یونولیت در شیراز (ارتقا به رتبه 6)
 • تولیدی ورق یونولیت در شیراز (ارتقا به رتبه 4)
 • عمده فروشی ورق یونولیت در شیراز (ارتقا به رتبه 4)
 • قیمت ورق یونولیت در شیراز (ارتقا به رتبه 5)
 • قیمت عمده ورق یونولیت در شیراز (ارتقا به رتبه 4)
 • فروش عمده فوم سقفی پلی استایرن (ارتقا به رتبه 9)
 • نمایندگی فوم سقفی پلی استایرن (ارتقا به رتبه 1)
 • نمایندگی فروش فوم سقفی پلی استایرن (ارتقا به رتبه 12)
 • فروش عمده خرپای میلگردی در شیراز (ارتقا به رتبه 2 و 3)
 • خرید عمده خرپای میلگردی در شیراز (ارتقا به رتبه 2 و 3)
 • عمده فروشی خرپای فلزی در شیراز (ارتقا به رتبه 1 و 2)
 • خرید عمده خرپای فلزی در شیراز (ارتقا به رتبه 1 و 2)
 • فروش عمده خرپای فلزی در شیراز (ارتقا به رتبه 1 و 2)
 • قیمت خرپا در شیراز (رتبه 3 و 9)
 • فروش خرپا در شیراز (ارتقا به رتبه 5)
 • تولید کننده تیرچه بتنی در شیراز (ارتقا به رتبه 10)
 • قیمت تیرچه بتنی در شیراز  (ارتقا به رتبه 5)
 • خرید عمده فوم سقفی در شیراز (ارتقا به رتبه 2)
 • فروش فوم سقفی در شیراز (ارتقا به رتبه 2)
 • فروش عمده فوم سقفی در شیراز  (ارتقا به رتبه 3)
 • نمایندگی فوم سقفی در شیراز (ارتقا به رتبه 1 با درج تمامی اطلاعات تماس در قسمت بالای گوگل)
 • نمایندگی فروش فوم سقفی در شیراز (ارتقا به رتبه 4)
 • کارخانه فوم سقفی در شیراز (ارتقا به رتبه 3)
 • کارخانه تولید فوم سقفی در شیراز (ارتقا به رتبه 2)
 • تولیدی فوم سقفی در شیراز (ارتقا به رتبه 3)
 • عمده فروشی فوم سقفی در شیراز (ارتقا به رتبه 3)
 • قیمت فوم سقفی در شیراز (ارتقا به رتبه 2)
 • قیمت عمده فوم سقفی در شیراز (ارتقا به رتبه 3)
 • خرید عمده فوم دیواری در شیراز (ارتقا به رتبه 2)
 • فروش عمده فوم دیواری در شیراز (ارتقا به رتبه 2)
 • نمایندگی فوم دیواری در شیراز (ارتقا به رتبه 6 و 8)
 • نمایندگی فروش فوم دیواری در شیراز (ارتقا به رتبه 7)
 • کارخانه تولید فوم دیواری در شیراز (ارتقا به رتبه 7)
 • عمده فروشی فوم دیواری در شیراز (ارتقا به لینک 1 با درج تمامی اطلاعات تماس در قسمت بالای گوگل)
 • قیمت فوم دیواری در شیراز (ارتقا به لینک 5)
 • قیمت عمده فوم دیواری در شیراز (ارتقا به لینک 2)
 • ورق یونولیت در شیراز (ارتقا به لینک 5)
 • خرید ورق یونولیت در شیراز (ارتقا به لینک 3)
 • خرید عمده ورق یونولیت در شیراز (ارتقا به لینک 3)
 • فروش عمده ورق یونولیت در شیراز (ارتقا به لینک 4)
 • فروش ورق یونولیت در شیراز (ارتقا به لینک 6)
 • نمایندگی ورق یونولیت در شیراز (ارتقا به لینک 8)
 • نمایندگی فروش ورق یونولیت در شیراز (ارتقا به لینک 7)
 • کارخانه ورق یونولیت در شیراز (ارتقا به لینک 1 با درج تمامی اطلاعات تماس در قسمت بالای گوگل)
 • کارخانه تولید ورق یونولیت در شیراز (ارتقا به لینک 6)
 • تولیدی ورق یونولیت در شیراز (ارتقا به لینک 4)
 • عمده فروشی ورق یونولیت در شیراز (ارتقا به لینک 4)
 • قیمت ورق یونولیت در شیراز (ارتقا به لینک 5)
 • قیمت عمده ورق یونولیت در شیراز (ارتقا به لینک 4)
 • فروش عمده فوم سقفی پلی استایرن (ارتقا به لینک 9)
 • نمایندگی فوم سقفی پلی استایرن (ارتقا به لینک 1)
 • نمایندگی فروش فوم سقفی پلی استایرن (ارتقا به لینک 11)
 • کارخانه تولید فوم سقفی پلی استایرن در شیراز  (ارتقا به لینک 3 و 4)
 • عمده فروشی فوم سقفی پلی استایرن در شیراز (ارتقا به لینک 2)
 • قیمت فوم سقفی پلی استایرن در شیراز (ارتقا به لینک 3)
 • قیمت عمده فوم سقفی پلی استایرن در شیراز (ارتقا به لینک 2)